REIKI
                                  volgens het
                               oorspronkelijke
                 Usui System of Natural Healing


Reiki  is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen.       
Er wordt gewerkt met de handen,  waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie,
wordt behandeld. De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel')
en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 Reiki is
"universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van Reiki worden
lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.Werking
Bij een REIKI behandeling treedt de Reiki beoefenaar op als intermediair, voor het doorgeven
van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze energie vindt zelf haar weg door het lichaam
en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie heeft een voedende en harmoniserende
werking op energiebanen (nadies) en chakra’s.
Het doorgeven van deze energie kan zowel  plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand.
Dit doorgeven van energie heeft een positieve invloed op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen.
Het heeft een alomvattende harmoniserende uitwerking op alles waaraan energie ten grondslag
ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.


Energie
De energie waarmee men in de Reiki methode werkt is overal aanwezig en zou het fundament van
de wereld zijn. De energie zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) manifesteert
en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Energiestromen kunnen in het lichaam geblokkeerd
raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en
geestelijke problemen als gevolg, en worden deze geblokkeerde energiekanalen door handoplegging
weer heropend. Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars
geven deze energie slechts door.

            met Reiki breng je behalve energie, ook
                      warmte, rust en aandacht over.